Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) Μικρού Υδροηλεκτρικού Σταθμού (ΜΥΗΣ) παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 427 ΚW, της εταιρείας ΄΄ Π. ΣΚΑΛΚΟΣ – Ν. ΒΛΑΧΟΣ Ο.Ε΄΄ στη θέση ΄΄Παλαιοχώρι΄΄ του Δήμου Αγράφων στο Ν. Ευρυτανίας (ΠΕΤ: 2108596624)

ΜΥΗΣ-ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ-ΣΚΑΛΚΟΣ-ΒΛΑΧΟΣ ΟΕ -ΑΓΡΑΦΑ-