Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) Μικρού Υδροηλεκτρικού Σταθμού (ΜΥΗΣ) παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 1.662 ΚW, της εταιρείας ΄΄ Η. ΣΚΑΛΚΟΣ – Ν. ΒΛΑΧΟΣ Ο.Ε ΄΄ στη θέση ΄΄Αγ. Ιωάννης΄΄ του Δήμου Αγράφων στο Ν. Ευρυτανίας (ΠΕΤ: 2108596723)

ΜΥΗΣ-ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΣΚΑΛΚΟΣ-ΒΛΑΧΟΣ ΟΕ -ΑΓΡΑΦΑ-