Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) λατομείου μαρμάρων της ΄΄ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ – ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΚΕ ΄΄ στη θέση ΄΄ ΛΟΦΟΣ΄΄ Κοινότητας Ξυλικών Δ.Ε Δήμου Αμφίκλειας – Ελάτειας Ν. Φθιώτιδας

21-12-2020 ΜΠΕ (ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ- ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ)

Σχολιάστε