Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) Φωτοβολταϊκού (Φ/Β.στις θέσεις ) Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 80 MW της εταιρείας “HELIOTHEMA ENERGY S.A” «ΣΚΑΛΑ ΚΟΡΥΝΗΣ» (50MW) και «ΚΟΚΚΙΘΑΡΙ»(30 MW ) στο  Δήμο Θηβαίων Ν.Βοιωτίας

HELIOTHEMA ENERGY S.A.

Σχολιάστε