Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) φωτοβολταϊκού (Φ/Β) σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 95,30248 MW της ΄΄Voltalia Greece A.E.΄΄ στις θέσεις ΄΄ ΞΕΡΟΒΟΥΝΙ-ΨΥΛΗ ΡΑΧΗ-ΟΜΠΡΕΛΑ΄΄ του Δήμου Δομοκού, στο Ν. Φθιώτιδας (ΠΕΤ: 2108609922)

VOLTALIA ΔΟΜΟΚΟΣ ΞΕΡΟΒΟΥΝΙ