Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) φωτοβολταϊκού (Φ/Β) σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 60MW της ΄΄CONSORTIUM SOLAR POWER SYSTEMS ΄΄ στις θέσεις ΄΄ Βαθύρεμα΄΄ , ΄΄ Βαθύρεμα 2΄΄, ΄΄ Γριάς Βρύση ΄΄, ΄΄ Καλαματέικα΄΄ ,΄΄ Καραντζοράχη ΄΄, ΄΄ Κεραμαργιό ΄΄, ΄΄ Κοτρώνη ΄΄, ΄΄ Λαντάρου ΄΄, ΄΄ Μακαρέ Κήπος ΄΄, ΄΄ Μπουγάζι΄΄, ΄΄ Μπουγάζι 2΄΄, ΄΄ Ξυλογέφυρα΄΄, ΄΄ Τραγασιές ΄΄, και ΄΄ Φτελιά ΄΄ του Δήμου Δομοκού Ν.Φθιώτιδας

CONSORTIUM SOLAR POWER SYSTEM S.A - ΔΟΜΟΚΟΣ

Σχολιάστε