Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) φωτοβολταϊκού (Φ/Β) σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 251,904MW της ΄΄ΜΑΝΤΑΣΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΙΚΕ΄΄ στη θέση ΄΄ ΚAΡΑΧΑΣΑΝ ΄΄ Δ.Δ.Αχλαδιάς Δήμου Δομοκού στο Ν.Φθιώτιδας

ΜΑΝΤΑΣΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΟΜΟΚΟ2021