Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) φωτοβολταϊκού (Φ/Β) σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 251,904MW με εσωτερική αυτόνομη μονάδα αποθήκευσης ικανότητας 250MWh της ΄΄ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΥΠΕΡΙΩΝΑΣ A.Ε. ΄΄ στη θέση ΄΄ ΠΑΛΙΟΕΚΚΛΗΣΙΑ- ΠΡΟΣΗΛΙΑ – ΑΜΠΕΛΙΑ΄΄ του Δήμου Δομοκού στο Ν.Φθιώτιδας (ΠΕΤ:2110639628)

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΥΠΕΡΙΩΝΑΣ Α.Ε. ΔΟΜΟΚΟ2021