Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) φωτοβολταϊκού (Φ/Β) σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 24,538 MW της ΄΄INTERPHOTON A.E ΄΄ στη θέση ΄΄ ΑΓΡΙΕΛΙΑ΄΄ Δ.Ε. Θεσσαλιώτιδας του Δήμου Δομοκού Ν.Φθιώτιδας

INTERPHOTON- ΔΟΜΟΚΟΣ-

Σχολιάστε