Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) φωτοβολταϊκού (Φ/Β) σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 126,1MW της ΄΄ VOLTALIA GREECE A.E ΄΄ στη θέση ΄΄ ΨΗΛΟΡΡΑΧΗ ( ΠΕΤΡΩΤΟ 2 )΄΄ Δ.Ε. Δομοκού του Δήμου Δομοκού Ν. Φθιώτιδας (ΠΕΤ: 2111659229)

VOLTALIA GREECE ΄΄ ΠΕΤΡΩΤΟ΄΄ΔΟΜΟΚΟΣ