Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) φωτοβολταϊκού (Φ/Β) πάρκου συνολικής ισχύος 90,16084MW της ΄΄ABO WIND HELLAS A.E. ΄΄ στις θέσεις << Γολίνες 1 >> (19,99032MW ), << Γολίνες 2 >> (19,99032MW ),<< Γολίνες 3 >> (19,99032MW ),<< Γολίνες 4 >> (19,99032MW ) και << Μάνα Βρύση >> (10,19956MW ),στο Δήμο Δομοκού Ν.Φθιώτιδας

ABO WID HELLAS A.E Δομοκος

Σχολιάστε