Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 26,4ΜW της ΄΄ C.N.I. AIΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΜΕΓΑΛΗ ΛΟΥΤΣΑ Α.Ε. ΄΄στη θέση << ΜΕΓΑΛΗ ΛΟΥΤΣΑ >> του Δήμου Λεβαδέων στο Ν. Bοιωτίας.

C.N.I ΜΕΓΑΛΗ ΛΟΥΤΣΑ ΒΟΙΩΤΙΑ

Σχολιάστε