Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 18ΜW της εταιρείας ΄΄ ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝ. ΙΚΕ. ΄΄στις θέσεις << ΜΥΤΙΚΑΣ >> και << ΞΕΡΑΚΙΩΝΑ >> των Δήμων Αλιάρτου- Θεσπιέων και Λεβαδέων στο Ν. Bοιωτίας

ΑΙΟΛΙΚΟ ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ - ΒΟΙΩΤΙΑ

Σχολιάστε