Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 18 MW της εταιρείας ‘’ΤΖΑΣΠΕΡ ΑΙΟΛΙΚΗ – ΧΑΛΚΑΣ ΕΠΕ’’ στη θέση «Χαλκάς» των Δήμων Λοκρών και Ορχομενού στους Ν. Φθιώτιδας και Βοιωτίας αντίστοιχα. (ΠΕΤ : 2210849523)

΄τζασπερ αιολικη ΄΄ χαλκας΄΄