Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 14,4MW της ΄΄ JASPER ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. – ΣΙΑ – ΦΘΙΩΤΙΔΑ 2 Ε.Ε.΄΄ στη θέση ΄΄ ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΄΄ του Δήμου Δομοκού Ν. Φθιώτιδας. (ΠΕΤ: 2205769223)

ΤΖΑΣΠΕΡ ΑΙΟΛΙΚΗ ( ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ) ΔΟΜΟΚΟΣ