Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Σχεδίου Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων λατομείου μαρμάρων της εταιρείας «ΜΑΡΜΑΡΑ ΠΗΛΙΑΤΗ ΑΕ», εκτάσεως 20.010 τ.μ., στη θέση ΄΄ΛΙΜΙΚΟ ή ΒΟΓΛΗ ΄΄ της Τ.Κ. Στυρέων, του Δήμου Καρύστου, Ν. Ευβοίας

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο