Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την Περιβαλλοντική αδειοδότηση υφιστάμενου Σ.Β.Κ.Τ. με διάνοιξη δρόμου πρόσβασης ,της εταιρείας «VODAFONE -ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ» με την από κοινού χρήση με τις εταιρείες WIND, με κωδική ονομασία θέσης «ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΗΣ ΕΛΑΤΕΙΑΣ 1001150» στη θέση «Τριγωνομετρικό Βάρδας» Καλλίδρομον Όρος, Τ.Κ. Ζελίου, Δ.Ε. Ελάτειας του Δήμου Αμφίκλειας – Ελάτειας – Τιθορέας Ν.Φθιώτιδας

VODAFON- ΕΛΑΤΕΙΑ 1001150-ΑΚΡ-1 (1)

Σχολιάστε