Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την Περιβαλλοντική αδειοδότηση υφιστάμενου Σ.Β.Κ.Τ., της εταιρείας “WIND HELLAS – ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ” με διάνοιξη δρόμου πρόσβασης, με κωδική ονομασία θέσης “”1204870 ΓΙΑΝΝΙΤΣΙΟΝ 2” στη θέση “ΠΛΗΣΙΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΛΑΓΙΑ”, Δ.Ε. Μαρμαρίου του Δήμου Καρύστου Ν. Ευβοίας

ΜΠΕ - WIND - 1204870- ΚΑΡΥΣΤΟ-EYBOIΑΣ

Σχολιάστε