Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) βιομηχανίας παραγωγής αλεύρων της ΄΄ΜΥΛΟΙ ΑΣΩΠΟΥ ΑΒΕΕ ΄΄ στη θέση «ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ», στην Δ.Ε. Οινοφύτων του Δήμου Τανάγρας Ν. Βοιωτίας,

ΜΥΛΟΙ ΑΣΩΠΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑ

Σχολιάστε