Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του υφιστάμενου Δημοτικού Σφαγείου Χοιρινών και Αιγοπροβάτων, στη θέση «ΣΦΑΓΕΙΑ» της Δ.Ε. Αράχοβας

ΜΠΕ -ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΦΑΓΕΙΟ ΑΡΑΧΩΒΑΣ - ΒΟΙΩΤΙΑ