Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: Λατομείο αργίλου της «ΧΑΛΚΙΣ Α.Β.Ε.Ε.» στη θέση «ΣΤΑΧΤΙΑΣ» της Τ.Κ. Στενής του Δ. Διρφύων-Μεσσαπίων του Ν.Ευβοίας

309 09092019ΕΝΤ

Σχολιάστε