Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου “Άδεια χρήσης νερού εγκαταστάσεων ύδρευσης της ΔΕΥΑ Ερέτριας ” στο νομό Ευβοίας, (ΠΕΤ : 2108605920)

ΔΕΥΑ ΕΡΕΤΡΙΑΣ