Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: ΄΄Φωτοβολταικός Σταθμός ΄΄Ανάβρα΄΄ισχύος 200MWp, στη θέση ΄΄Πλατάνι, στα διοικητικά όρια κοιν. Ανάβρας Δ. Αλμυρού Π.Ε. Μαγνησίας, Περ. Θεσσαλίας & Κοιν. Φυλιαδώνος Δ. Δομοκού, Π.Ε. Φθιώτιδας, Περ. Στερεάς Ελλάδας¨, της εταιρείας ¨ΦΩΣ ΑΝΑΒΡΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ ¨

΄΄αναβρα΄΄ τ.κ. φυλιαδωνα δομοκοσ