Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου ΄΄ Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) και Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) Λαμίας΄΄ στη θέση ΄΄ ΝΕΥΡΟΠΟΛΗ΄΄ του Δήμου Λαμιέων Π.Ε. Φθιώτιδας

ΧΥΤΥ ΛΑΜΙΑΣ

Σχολιάστε