Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) των ΄΄ Έργων προστασίας παράκτιας ζώνης Πλατάνας Κύμης΄΄ του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου Ν. Ευβοίας