Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) μονάδας ηλεκτροπαραγωγής από καύση βιομάζας της Βασιλικής Κοντελέ, σε υφιστάμενο βιοτεχνικό κτίριο στη θέση << Πουρναρέικα >> του Δήμου Λεβαδέων στο Ν. Bοιωτίας

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΟΝΤΕΛΕ ΒΟΙΩΤΙΑ