Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) μικρού υδροηλεκτρικού έργου (Μ.ΥΗ.Ε.) ισχύος 1,18 MW της εταιρείας ¨ΠΑΜΒΩΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ο.Ε.¨ στη θέση ¨Αθανάσιος Διάκος¨ του Δήμου Δελφών στο Ν. Φωκίδας .(ΠΕΤ: 2207804028),

΄΄ ΠΑΜΒΩΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΄΄Δ.ΔΕΛΦΩΝ .