Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) λατομείου σχιστολιθικών πλακών -μονάδας θραύσης- ταξινόμησης σπείρων θλικών του <<ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Κ. ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ >> στη θέση <<ΧΑΝΙ ΦΑΣΟΥΛΑ >.ΤΚ Φιλοθέης ΔΕ Ευπαλίου Δήμου Δωρίδας Ν.Φωκίδας

ΧΑΝΙ ΦΑΣΟΥΛΑ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Κ. ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ-ΑΚΡ

Σχολιάστε