Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) λατομείου μαρμάρων των ΄΄ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ – ΔΗΜΗΤΡΗ ΑΦΟΙ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΄΄ στη θέση ΄΄ ΚΟΥΤΣΟΥΡΟ΄΄ Τ.Κ. Δύστου ΔΕ Δυστίων Δήμου Κύμης – Αλιβερίου Ν. Ευβοίας

ΑΦΟΙ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ-ΚΥΜΗΣ - ΕΥΒΟΙΑ

Σχολιάστε