Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για τροποποίηση και ανανέωση της ΑΕΠΟ της βιομηχανικής μονάδας κατεργασίας ελαιοπυρήνων και ξήρανσης φυτικής μάζας της εταιρείας “ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.E.Β.Ε” που βρίσκεται και λειτουργεί στη θέση “ΒΛΑΧΟΘΑΝΑΣΑΚΗ ”, Τοπικής Κοινότητας Βαθέως Δ.Ε. Αυλίδας, του Δήμου Χαλκιδέων στο Ν. Ευβοίας

ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑ

Σχολιάστε