Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την τροποποίηση της αρ.99/6312/22-01-2015 έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (Α.Ε.Π.Ο) για: α) πλωτή μονάδα πάχυνσης θαλασσίων Μεσογειακών Ιχθυών σε θαλάσσια έκταση 40 στρεμμάτων δυναμικότητας 88,5 τον/έτος στην θέση “Ποταμοί Όρμου Αντίκυρας”, του Δήμου Δελφών Ν .Φωκίδας, β) συσκευαστηρίου, δυναμικότητας 877,5 τον/έτος και άλλων χερσαίων εγκαταστάσεων υποστήριξης της μονάδας σε ιδιόκτητη χερσαία έκταση 1.503,49 τ.μ στην ίδια θέση της εταιρείας “ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Ε.Π.Ε”

ΜΠΕ - .....ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ..........- Δ ΔΕΛΦΩΝ - ΦΩΚΙΔΑ- ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ