Μελέτη  Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την τροποποίηση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων λόγω μηχανολογικού εκσυγχρονισμού, αύξησης δυναμικότητας παραγωγής ,κτιριακής επέκτασης και προσάρτησης νέων οικοπέδων στο υφιστάμενο γήπεδο ,που λειτουργεί στη θέση «Μαδαρό» της κοινότητας Αγίου Θωμά Οινοφύτων του Δήμου Τανάγρας Ν. Βοιωτίας

ΚΑΠΑΧΗΜ