Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την περιβαλλοντική αδειοδότηση υφιστάμενης χοιροτροφικής μονάδας δυναμικότητας 225 χοιρομητέρων, με ταπαραγωγά τους μέχρις τελικής πάχυνσης, στη θέση «Παλιάμπελα», Τ.Κ. Ωρολογίου, της Δημοτικής Ενότητας Κύμης, του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου Ν. Ευβοίας της εταιρείας ΄΄ ΕΥΒΟΙΑ ΦΑΡΜ ΑΕΒΕΕ ΄΄

EYBOIA FARM

Σχολιάστε