Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την χορήγηση έγκρισης επέμβασης σε δημόσια δασική έκταση, περιβαλλοντική αδειοδότηση υφιστάμενων χερσαίων συνοδών εγκαταστάσεων ,μετατόπιση και εκσυγχρονισμός πλωτής μονάδας υδατοκαλλιέργειας στη θέση <<ακρωτήρι Παπαδιά -Γκαζοπούλα >>,Δ.Ε Οπουντίων του Δήμου λοκρών Νομού Φθιώτιδας του Άγγελου Γλάβα

292 19082019ΕΝΤ

 

Σχολιάστε