Μελέτη Περιβάλλοντος για την Ανανέωση και Τροποποίηση των Περιβαλλοντικών Όρων της εταιρείας ΄΄ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε – ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (Τ.Ε.Δ.) ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ – ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ της ΕΛΛΑΔΑΣ (ΑΤΕ)΄΄ που λειτουργεί στη θέση ΄΄ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΄΄ Ν. Βοιωτίας.

ΦΑΚΕΛ ΤΡΟΠ . ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ.ΒΟΙΩΤΙΑ Ν

Σχολιάστε