Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για τη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του έργου ΄΄ Φωτοβολταικός Σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 60ΜW , στη θέση << Πολλά Λιθάρια >>, των Δήμων Μάνδρας – Ειδυλλίας και Τανάγρας, Π.Ε. Δυτικής Αττικής και Βοιωτίας, Περιφέρειας Αττικής και Στερεάς Ελλάδας