Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) φωτοβολταϊκού (Φ/Β) σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 33,99 MW της “ LGR ENERGY IKE” στη θέση “ Παλιοφτελια – Παλιοχώρα – Κριλαρόλακκα” Δ.Ε. Λαμιέων του Δήμου Λαμιέων Νομού Φθιώτιδας, (ΠΕΤ: 2111666125),

LGR ENERGY IKE Δ. ΛΑΜΙΑΣ