Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) Φωτοβολταικού (Φ/Β) σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 52,294ΜW της΄΄ GREEN MILE 3 MIKE ΄΄ στη θέση << Αγ. Αθανάσιος >> του Δήμου Τανάγρας στο Ν. Bοιωτίας ( ΠΕΤ: 2107586121) –