Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) φωτοβολταϊκού (Φ/Β) σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 19,9 MW της ΄΄Voltalia Greece A.E.΄΄ στη θέση ΄΄ ΚΟΤΡΩΝΙ΄΄ Δ.Ε. Λεβαδέων και Χαιρώνειας του Δήμου Λεβαδέων στο Ν. Bοιωτίας, (ΠΕΤ: 2111663825)

VOLTALIA Δ. ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΄΄KOTΡΩΝΙ΄΄