Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) Φωτοβολταικού (Φ/Β) σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 10,802ΜW της΄΄ SMART ENERGY SOLUTIONS MIKE ΄΄ στη θέση << MΑΛΛΙΑ - ΚΟΤΖΙΑ >> του Δήμου Τανάγρας στο Ν. Bοιωτίας (ΠΕΤ: 2107590222) –