Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 25,2 MW της εταιρείας “NIATA AIOLOS A.E.”στη θέση <<Καραμούντζι>>στο Δήμο Λεβαδέων Ν.Βοιωτίας

NIATA AIOLOS A.E

Σχολιάστε