Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 21,6 MW της εταιρείας “ΘΑΛΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝ.ΙΚΕ” στις θέσεις «Ροκάνι» και «Κάφα» του Δήμου Τανάγρας στο Ν. Βοιωτίας

ΜΠΕ- ΘΑΛΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝ.ΙΚΕ Δ ΤΑΝΑΓΡΑΣ- ΒΟΙΩΤΙΑ

Σχολιάστε