Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) δραστηριότητας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιοαέριο με χρήση βιομάζας – αγροτικών αποβλήτων και υπολειμμάτων ισχύος 999 ΚW, της΄΄ RECYCLE ENERGY IKE ΄΄ στη θέση ΄΄ ΒΡΑΧΟΣ ΘΑΝΑΣΑΚΗ ΄΄ Κοινότητα Βαθέως Δ.Ε. Αυλίδας του Δήμου Χαλκιδέων Ν. Ευβοίας

RECYCLE ENERGY IKE -ΧΑΛΚΙΔΑ-ΕΥΒΟΙΑ

Σχολιάστε