Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) δραστηριότητας διάλυσης ΟΤΚΖ και αξιοποίησης μεταλλικών απορριμμάτων της «ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΑΒΔΑΡΑΣ – ΥΙΟΙ ΟΕ» στη θέση «ΚΑΜΑΡΙ» της Τ.Κ. ΣΤΕΦΑΝΗΣ του Δήμου ΤΑΝΑΓΡΑΣ, Ν.ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΜΠΕ - ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΑΒΔΑΡΑΣ & ΥΙΟΙ ΟΕ-Δ. ΤΑΝΑΓΡΑΣ - ΒΟΙΩΤΙΑ

Σχολιάστε