Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αποκατάστασης ανενεργού λατομείου αδρανών υλικών, έκτασης 165,8 στρ., με παράλληλη λειτουργία μονάδας επεξεργασίας ΑΕΚΚ, «ΕΝΩΜΕΝΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΛΑΜΙΑΣ ΑΒΕΕ» στη θέση «ΤΣΑΡΟΥΧΟΚΑΜΠΟΣ» ΔΕ Λαμιέων, Δήμος Λαμιέων Ν. Φθιώτιδας