Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 8,4 MW της ¨NIATA AIOLOS MAE¨ στη θέση ΄΄ΣΩΡΟΣ ΙΙ¨ του Δήμου Διστόμου – Αράχοβας – Αντίκυρας στο Ν. Βοιωτίας (ΠΕΤ: 2302914029)

νιατα aiolos mae διστομου βοιωτια αε