Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 35 MW της ΄΄ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΤΡΙΚΟΡΦΩΝ Α.Ε ΄΄ στις θέσεις ΄΄ ΤΡΙΚΟΡΦΑ,ΜΠΑΚΛΕΣΗ, ΠΟΥΡΝΑΡΑ, ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΦΤΕΡΗ των Δ.Ε. Ευπαλίου και Λιδωρικίου του Δήμου Δωρίδας στο Ν.Φωκίδας (ΠΕΤ:2112686924)

ΑΙΟΛΙΚΗ ΤΡΙΚΟΡΦΩΝ 35Μw