Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 18ΜW της εταιρείας ΄΄ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΙΚΕ ΄΄ στη θέση <<ΚΟΥΦΟΣΠΙΘΑΡΙ >> Δ.Ε. Αλιάρτου – Θεσπιέων στο Ν. Bοιωτίας

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΒΟΙΩΤΙΑ ΑΕ.

Σχολιάστε