Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 16,5 MW της ΄΄GREEKSTREAM ENERGY A.E. ΄΄ στη θέση ΄΄ ΦΑΡΜΑΚΗ ΄΄ του Δήμου Δωρίδας στο Ν. Φωκίδας, (ΠΕΤ:2111656928)

GREEKSTEREAM ENERGY