Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 15,6MW της ΄΄GREEN VELOCITY 3 MIKE ΄΄ στη θέση ΄΄ Ξεροβούνι ΄΄ των Δήμων Λαμιέων και Δελφών στους Ν.Φθιώτιδας και Φωκίδας αντίστοιχα, (ΠΕΤ:2108600129)

GREEN VELOCITY 3 MIKE